• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti sa oslavuje 30. novembra od roku 1988. Je určený na zvýšenie informovanosti o význame a potrebe ochrany počítačov a dát. Pripomína ľuďom nevyhnutnosť počítačovej bezpečnosti pred rôznymi hrozbami. Aj na našej škole sme si pripomenuli tento deň. Využili sme ponuku zúčastniť sa súťaže určenej pre stredoškolákov zameranej na kybernetickú bezpečnosť. Otázky boli naozaj ťažké a naši prváci a druháci sa pri nich riadne zapotili... Ale snáď sa niečo nové aj naučili. Ing. K. Karľová
Dňa 12. 11. 2019 sme privítali našich prvákov do študentského života našej školy. Imatrikulácia prvákov sa niesla v duchu zábavy, súťaží a súperenia medzi jednotlivými triedami. Aj tento rok prváci dokázali svojimi výkonmi, že si zaslúžia byť žiakmi našej školy. Dúfajme, že sa ich štúdium na našej škole neponesie v kvalite výstupov, pri ktorých kreslili svojich triednych učiteľov, ale že budú snaživí a že sa im bude dariť minimálne tak, ako na imatrikulácii. Zároveň veľké poďakovanie patrí druhákom, ktorí sa podieľali na príprave tejto študentskej akcie. Mgr. H. Čišková FOTOGALÉRIA
Informovaný súhlas a záväzná prihláška na Bienále ilustrácií v Bratislave 2019 nájdete v prílohe.
REALITA kontra ILÚZIA My, žiaci ŠUP, sme 22. októbra 2019 navštívili REVOLUTION TRAIN. Tento vlak nikam necestoval, nemal plán cesty. Ale mal silné posolstvo.Pýtate sa aké? Ukázal nám príbeh, keď si mladí ľudia vybrali ilúziu namiestoreality. Vybrali si život v drogovej závislosti. Stali sa otrokminávykovej látky. Stratili sami seba, svoje sny a pochovali svoju budúcnosť. Každý z nás si z protidrogového vlaku odnáša svojeposolstvo, vstrebáva svoje pocity, ale všetci spoločne siodnášame silný zážitok a pocit zodpovednosti za vlastný život. Preto aj vám, milí spolužiaci, ktorí ste tam neboli, chceme odovzdať posolstvo Revolution train:Neskúšaj- neber- buď sám sebou. Vaši spolužiaci z …
Dňa 24.10.2019 sa na našej škole znova uskutočnila zábavná súťaž v tvorbe halloweenských masiek. Sme veľmi radi, že sa do tejto súťaže z roka na rok zapája čoraz viac žiakov s detailnejšie prepracovanými maskami a skvelými kostýmami. Tohtoročné masky boli inšpirované najmä filmovými a rozprávkovými postavami. Na prvom mieste sa umiestnila Sára Rinďová z I.A, na druhom mieste sa umiestnila Natália Horbaľová z III.B a na treťom mieste bola Michaela Bartošová z III.B. Všetkým oceneným, ale aj všetkým zúčastneným, srdečne blahoželáme a prajeme veľa skvelých nápadov do ďalšieho ročníka tejto súťaže. Mgr. H. Čišková FOTOGALÉRIA
Dňa 21.10.2019 sme v dvorane Ministerstva kultúry SR na námestí SNP v Bratislave prevzali ocenenie v celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou ,,Slovensko, krajina v srdci Európy.“ Naša žiačka, Henrieta Džamová /PRO, III,A/, získala 2. miesto v 3.A kategórii /kresba, maľba, grafika/. 11. ročník súťaže bol venovaný životnej ceste, múzam a inšpiráciám veľkej osobnosti slovenského národa, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Vo vekovej kategórii 16 - 19 rokov sas podtémou ,,Odkiaľ prichádzam, kto som, kam idem“ popasovala Henrieta celkom netradične. Štefánika predstavila ako supermana v retro štýle filmových plagátov zo 70-tych rokov 20. storočia. Napriek tomu, že sa sa tento superhrdina objavil v …
Správu o projekte ERASMUS si môžete prečítať v prílohe alebo na tomto LINKU. 
Už názov predmetu APLIKOVANÁ EKONOMIKA na mnohých našich štvrtákov v septembri pôsobil dosť deprimujúco. Obávali sa, že ich zavalíme poučkami a náročnými ekonomickými výpočtami. Ale my sme sa rozhodli ponúknuť im iné možnosti. Predstavujeme im mnohé zaujímavé projekty, ktoré ponúkajú mladým ľuďom možnosti, ako sa realizovať v podnikateľskom sektore, či len nájsť odpoveď na jednoduchú otázku: Čo budem robiť po maturite? Jednou z potenciálnych možností je aj realizácia vlastného nápadu. Niekedy je tento nápad dosť kostrbatý a maturant je na pochybách, či môže v dravom konkurenčnom prostredí obstáť. Najmä, ak nededil po bohatom strýkovi. Jednou z možností, ako dostať nápad…
Strana 7 z 9