O škole

Študijné odbory

V súčasnom období škola poskytuje vzdelávanie v týchto študijných odboroch:

 

8260 M propagačné výtvarníctvo

8283 M reklamná tvorba

8261 M propagačná grafika

8221 M dizajn 11 - grafický a priestorový dizajn

8296 M grafický dizajn

 

Informácie o plánovaných odboroch štúdia v školskom roku 2019/2020 sú uvedené v časti TALENTOVÉ SKÚŠKY.