O škole

Užitočné odkazy

Maturitné skúšky

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Vysoké školy

Portál o vzdelávaní a sebarozvoji: 

http://www.eduworld.sk/sk/skoly/vysoke-skoly?gclid=CPWY28rY0cECFYXJtAodZlIAjQ&p=4

Zamestnanci

http://www.minedu.sk/

http://www.nucem.sk/

http://www.mpc-edu.sk/

http://www.mcpo.edu.sk/modules/ompc/

http://www.siov.sk/

 http://www.po-kraj.sk/sk/

 http://portal.edupage.org/kniznica/?e=zsus-po 

Učebnice v digitálnej podobe – e-aktovka: http://www.eaktovka.sk/

Virtuálna knižnica: http://www.zborovna.sk/

Škola hrou: http://www.skolahrou.sk/

Šarišská galéria v Prešove: http://www.sgpresov.sk

Krajské múzeum v Prešove: http://www.muzeumpresov.sk

Caraffova väznica v Prešove: http://pkopresov.sk/strediska-a-subory/kulturne-zariadenia/item/157-caraffova-vaznica.html

Creative Design Gallery: http://www.cdgallery.sk/index.html

 

Umelecké potreby Prešov

http://www.umeleckepotreby.com/kontakt.php

www.crafty.sk

http://www.kreart.sk

Základné umelecké školy Prešov

ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov - http://www.zusmm.sk/

ZUŠ Jána Poschla Prostějovská 36, Prešov - http://www.zusjp.eu/

Možnosti ubytovania žiakov školy v Prešove

Školský internát pri SPŠ elektrotechnickej, Masarykova 12, 080 47, Prešov - http://www.spse-po.sk/

Školský internát pri SOŠ podnikania, Masarykova 24, 081 79, Prešov - www.sospodnikania.sk

Súkromný školský internát, Domov mládeže Alexandra Duchnoviča s.r.o., Sabinovská 2, 080 01 Prešov - www.dm-ad-po.sk/ 

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov - http://www.sost-po.sk/new/index.php/sk/

Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov - http://www.slspo.sk/