Dokumenty

Faktúry 2020

 

Číslo faktúry Popis plnenia faktúry

Celková hodnota

v EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa

Dodávateľ (názov,

meno)

Dodávateľ 

(adresa)

Dodávateľ (IČO)
 8249558092 telefónne poplatky - dátové služby  58,80 120061268   9.1.2020 Slovak Telekom a.s.           Bajkalská  28         817 62 Bratislava   35763469
8249561349 telefónne poplatky - pevná linka    12,05 120061268   9.1.2020 Slovak Telekom a.s Bajkalská  28         817 62 Bratislava   35763469 
8190362560 opakovaná dodávka plynu 1 105,00 Z_201932765   9.1.2019 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a      825 11 Bratislava 35815256
2020 členský poplatok RVC 25,00 2020   13.1.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1       080 01 Prešov 31954120
220010135 služba č. 2 za rok 2020 - ISPIN 964,51 SPIN 283-2007/S/OvZP   14.1.2020 Asseco Solutions a.s. Galvaniho 17/B        821 04 Bratislava 00602311
7294326640 elektrická energia  12/2019 666,62 5100264930   15.1.2020 VSE a.s Mlynská 31              042 91 Košice 44483767
220010434 služba č. 1 - ISPIN    1.1. - 31.3.2020 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   15.1.2020 Asseco Solutions a.s. Galvaniho 17/B        821 04 Bratislava 00602311
8400021929 vyúčtovanie plynu od 1.11. - 31.12.2019 969,58 Z-201850156-Z   15.1.2020 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a      825 11 Bratislava 35815256
5546345885 telefónne poplatky mobil RŠ 30,00 A0743314   15.1.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava 35697270
5546346010 telefónne poplatky mobil EŠ 8,69 A4601471   15.1.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5546346135 telefónne poplatky mobil ZRŠ  0,25 A4445880   15.1.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5546346260 telefónne poplatky mobil HŠ  8,00 A3002343   15.1.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
3651902379 nové verzie MAGMA - 1.Q.2020 25,49 1/2019   16.1.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1            080 06 Prešov 36396222
202000520 právny kuriér 119,00     17.1.2020 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14     811 08 Bratislava 35908718
1202200241 školské tlačiva 67,31   004/2019 20.1.2020 ŠEVT a.s. Cementárenská 16     974 752 Banská Bystrica 31331131
29012020 školenie na novú legislatívu 70,00     23.01.2020 KANTORKA, n.o. Bazalková 7           040 17 Košice 45740313
2202200211 školské tlačiva 67,31   004/2019 28.1.2020 ŠEVT a.s.  Cementárenská 16     974 752 Banská Bystrica 31331131 
12020 inštruktor lyžiarskeho kurzu 300,00   003/2020 31.1.2020 ALIMED s.r.o. Drienica 213, 083 01 36800481
06/2020 doprava na lyžiarsky kurz 140,00   002/2020 31.1.2020 Helia autobusová doprava F. Andráš Federátov 10           080 01 Prešov 17152071
8755229724 opakovaná dodávka plynu 1 105,00 Z_201932765   4.2.2020 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a      825 11 Bratislava 35815256
366420 členský poplatok 33,00 70043/10   5.2.2020 Združenie používateľov SANET Vazovova 5             811 07 Bratislava 17055270
FV200031 správa IKT 1/2020 321,60 6/2019   7.2.2020 PcWorms s.r.o. Exnárová 23            080 01 Prešov 44111266
200004 oprava TV prijímača  60,00 7/2020   11.2.2020 Štefan Hajzuš 17. novembra 1987/47A ,               083 01 Sabinov  34813446
37/2020 služby spojené s lyžiarskym kurzom  4 448,50   001/2020 12.2.2020 MXM, spol. s.r.o. Drienica 29              083 01 Sabinov 36444081
7294059818 elektrická energia 1/2020 700,28 5100264930   13.2.2020 VSE a.s. Mlynská 31               042 91 Košice 44483767
OF2000011 strava zamestnancov 1/2020 503,25 D-O:4/2010   13.2.2020  SŠJ Volgogradská 3        080 01 Prešov 42228760
OF2000012 strava zamestnancov 1/2020  - SF 39,65 D-O:4/2010     13.2.2020  SŠJ  Volgogradská 3        080 01 Prešov 42228760 
55510644201

telefónne poplatky - mobil - RŠ

30,00 A0743314   17.2.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava  35692270
5551064576 telefónne poplatky - mobil - HŠ 8,46 A3002343   17.2.2020   Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35692270  
5551064326 telefónne poplatky - mobil - EŠ 1,12 A4601471   17.2.2020   Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35692270  
5551064451 telefónne poplatky - mobil - ZRŠ 1,64 A4445880   17.2.2020   Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35692270  
20027 aktualizačná odborná príprava - kurič 60,00   005/2020 17.2.2020 Vladimír Martaus Smetanova 42          080 05 Prešov  17207568
2020020123 oprava kanalizácie 121,80   006/2020 17.2.2020 MP KANAL s.r.o. Košická 5               080 01 Prešov 46306056
700432003 služby počítačovej siete SANET 1 - 3/2020 150,00 700432003   18.2.2020 Združenie používateľov akademickej dátovej siete SANET Vazovova 5             811 07 Bratislava  17055270
5100010346 dátové služby VDSL 58,80 120061268   21.2.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28            817 62 Bratislava 35763469
5100020927 telefónne poplatky 11,44 120061268   21.2.2020 Slovak Telekom a.s.   Bajkalská 28            817 62 Bratislava   35763469
FV200091 servisný zásah na EZS 27,77   008/2020 24.2.2020 TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 4/A       080 01 Prešov 31681115
2500055882 vodné, stočné26.11.2019 - 24.02.2020 807,29 50-000042161PO2011   25.2.2020 VVS a.s. Komenského 50     042 48 Košice  36570460
20200511 obojsmerné letenky KRAKOV - STOKHOLM - ERASMUS + 1 848,00   011/2020 26.2.2020 NADOSAH, spol. s.r.o. Weberova 6967/2   080 01 Prešov 45329753
2020016 projekčná tabuľa 8 248,80 22/2019 009/2020 25.02.2020 Marta Vavreková Prostějovská 41       080 01 Prešov 37052501
FV200100 servisný zásah na EZS  123,14   010/2020 28.2.2020 TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 4/A       080 01 Prešov 31681115
20200549 transfér Prešov - Krakov a späť - ERASMUS +  740,00     28.2.2020 NADOSAH, spol. s.r.o. Weberova 6967/2   080 01 Prešov 45329753
9870110197 Návrh poistnej zmluvy č. 9870110197 - poistenie majetku - výstavba dielní  853,61     02.03.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 , 815 74 Bratislava 00151700
1103 školenie 35,00   1103 28.2.2020 RVC Námestie mieru 1     080 01 Prešov 31954120
8755261523 opakovaná dodávka plynu 1 105,00 Z_201932765   3.3.2020 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a    825 11 Bratislava 35815256
8254035919 telefónne poplatky 13,21 120061268   10.3.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28            817 62 Bratislava 35763469
8254033080 dátové služby VDSL  58,80 120061268    10.3.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28            817 62 Bratislava  35763469 
FV200099 práce spojené s prekládkou IT káblov pri stavebných prácach 240,00   014/2020 11.3.2020 PcWorms s.r.o. Exnárová 23            080 01 Prešov 44111266
7294526344 elektrická energia 2/2020 708,84 5100264930   12.3.2020 VSE a.s. Mlynská 31               042 91 Košice 44483767 
5555787336 telefónne poplatky - mobil - RŠ 30,66 A0743314    16.3.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava    35692270   
5555786712 telefónne poplatky - mobil - HŠ 8,00 A3002343    16.3.2020 Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava    35692270   
5555787586 telefónne poplatky - mobil - ZRŠ  1,79 A4445880   16.3.2020   Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava    35692270   
5555787461 telefónne poplatky - mobil - EŠ  5,15 A4601471     16.3.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava    35692270   
OF2000041 strava zamestnancov 2/2020  506,55 D-O:4/2010   19.3.2020 SŠJ Volgogradská 3        080 01 Prešov 42228760
OF2000042 strava zamestnancov 2/2020  - SF  39,91 D-O:4/2010     19.3.2020 SŠJ Volgogradská 3        080 01 Prešov  42228760 
11415406 poistenie majetku od 01.04. - 30.06.2020 398,08 11415406   23.3.2020 Union Poisťovňa a.s. Karadžičova 10        813 60 Bratislava  31322051
78900925 poistenie motorových vozidiel od 01.04. - 30.06.2020 58,25 78900925   23.3.2020 Union Poisťovňa a.s.   Karadžičova 10        813 60 Bratislava 31322051
FV200109 1 ks Qnap TS-932X-2G, 3 ks disky HDD 1 311,48   012/2020 25.3.2020 PcWorms s.r.o. Exnárová 23           080 01 Prešov 44111266
125/2020 poskytovanie služieb GDPR 1. Q. 2020 104,40 16/2018   01.04.2020 CUBS plus s.r.o. Mudroňova 29         040 01 Košice 46943404
8600459698 opakovaná dodávka plynu 1 105,00 Z_201932765    02.04.2020 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a                        825 11 Bratislava 35815256
VF/2003005 práce prevedené na stavbe "Zvyšovanie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní" 97 582,85 29/2018   03.04.2020 IBEQ a.s. Jilemnického 4        080 01 Prešov 36456861
203103737 zabezpečenie hygieny na toaletách školy  141,60 31/2020   06.04.2020 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10             920 01 Bratislava 31411045
                 
FV200131 správa IKT 3/2020 345,60 1/2020   06.04.2020 PcWorms s.r.o.  Exnárová 23           080 01 Prešov 44111266
220000372 darčekové kupóny pre zamestnancov zo SF 1 010,00
 
019/2020 08.04.2020 UP Slovensko s.r.o.  Tomášikova 23/D    821 01 Bratislava  31396674
3651903266 systémová podpora  MAGMA - 1 štvrťrok 2020 135,29 1/2019   08.04.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1              080 01 Prešov  36396222
8256304063 telefónne poplatky 21,48 120061268   08.04.2020 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28            81762 Bratislava 35763469
8256301163 dátové služby VDSL  58,80 120061268    08.04.2020 Slovak telekom a.s.   Bajkalská 28            81762 Bratislava 35763469  
220040181 služba č. 1 - ISPIN    1.1. - 31.3.2020 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP    15.04.2020 Asseco Solution, a.s. Galvaniho 17/B        821 04 Bratislava 00602311
200586 výkon činnosti  PZS za 1. štvrťrok 2020 72,00 11/2018   15.04.2020 BTS-PO s.r.o. Rumanová 22           080 01 Prešov 36491501
200587 poskytovanie služieb civilnej ochrany za 1. štvrťrok 2020 72,00 1/2016   15.04.2020 BTS-PO s.r.o.   Rumanová 22           080 01 Prešov   36491501  
200588 výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany za 1. štvrťrok 2020  133,20 41/2014   15.04.2020 BTS-PO s.r.o.   Rumanová 22           080 01 Prešov   36491501  
5560523490 telefónne poplatky - mobil - RŠ 30,00 A0743314     15.04.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava    35697270
5560523615 telefónne poplatky - mobil - EŠ 17,93 A4601471     15.04.2020 Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava    35697270 
5560523740 telefónne poplatky - mobil - ZRŠ  2,34 A4445880    15.04.2020 Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava    35697270 
5560522866 telefónne poplatky - mobil - HŠ  8,00 A3002343    15.04.2020 Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava    35697270 
FV200159 oprava elektronického zabezpečovacieho systému  3 498,20   017/2020 16.04.2020 TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 4/A       080 01 Prešov 31681115
120035593 jedálne kupóny 1 800,00   018/2020 21.04.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D      821 01 Bratislava 31396674
7293937731 elektrická energia 3/2020  639,55 5100264930    23.4.2020 VSE a.s. Mlynská 31               042 91 Košice 44483767
OF2000086 strava zamestnancov 3/2020  - SF 8,71 D-O:4/2010    27.4.2020 SŠJ Volgogradská 3        080 01 Prešov 42228760
OF2000085 strava zamestnancov 3/2020  110,55 D-O:4/2010    27.4.2020 SŠJ Volgogradská 3        080 01 Prešov   42228760 
3652000146 nové verzie MAGMA HCM - 2. štrťrok 2020 25,49 1/2019   27.4.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1              080 01 Prešov 36396222
FV200157 hosting + domenu suspo.sk od 22.3.2020 - 21.3.2021 70,00   021/2020 28.4.2020 PcWorms s.r.o. Exnárová 23           080 01 Prešov  44111266
8755320373 opakovaná dodávka plynu 1 105,00 Z_201932765   4.5.2020 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a     825 11 Bratislava 35815256
FV200181 správa IKT 4/2020  345,60 1/2020   6.5.2020 PcWorms s.r.o. Exnárová 23            080 01 Prešov 44111266
8258576010 telefónne poplatky 18,52 120061268   7.5.2020 Slovak telekom a.s.    Bajkalská 28            81762 Bratislava  35763469   
8258573126 dátové služby VDSL   58,80 120061268   7.5.2020 Slovak telekom a.s.    Bajkalská 28            81762 Bratislava  35763469   
7294062281 elektrická energia 4/2020 430,45 5100264930    14.5.2020 VSE a.s.  Mlynská 31               042 91 Košice  44483767
VF/2004001 práce prevedené na stavbe "Zvyšovanie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní"  66 018,35 29/2018   13.5.2020 IBEG a.s. Jilemnického 4        080 01 Prešov 36456861
700432006 služby počítačovej siete SANET 4 - 6/2020 150,00 70043/10   15.5.2020 Združenie používateľov akademickej dátovej siete SANET  Vazoívova 5             811 07 Bratislava 17055270
120047679 jedálne kupóny 1 800,00   022/2020 15.5.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D     821 01 Bratislava  31396674
5565228407 telefónne poplatky - mobil - RŠ  30,00 A0743314     15.5.2020 Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270 
5565228532 telefónne poplatky - mobil - EŠ  8,22 A4601471   15.5.2020 Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5565227658 telefónne poplatky - mobil - ZRŠ   1,81 A4445880     15.5.2020   Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5565227783 telefónne poplatky - mobil - HŠ   8,00 A3002343     15.5.2020   Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
2020014 výkon stavebného dozoru  na stavbe "Zvyšovanie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní"  3 240,00 32/2019   19.5.2020 KOOBEN s.r.o. Ondavská 32            080 05 Prešov 47613858
1202202611 školské tlačiva  54,78   002/2020 20.5.2020 ŠEVT a.s. Cementárenská 16    974 72 Bratislava 2020295860
2500111020 vodné, stočné25.02.2020 - 26.05.2020  502,01 50-000042161PO2011   26.05.2020 VVS a.s. Komenského 50        042 48 Košice 36570460
203105217 zabezpečenie dezinfekcie - Corona 43,20 31/2020   28.05.2020 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10           831 04 Bratislava 31411045
FV2004291 dezinfekčné prostriedky 600,00   025/2020 19.05.2020 Fifty- Fifty  s.r.o. Strojnícka 18           080 01 Prešov  36479861
2202202695 školské tlačiva   0,00   002/2020 29.05.2020 ŠEVT a.s.  Cementárenská 16    974 72 Bratislava 2020295860
8755352291 opakovaná dodávka plynu  1 105,00 Z_201932765   01.06.2020 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a     825 11 Bratislava 35815256
91-20-000803 aSc Agenda Komplet žiakov SŠ 2021 449,00   026/2020 02.06.2020 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1         811 03 Bratislava 31361161
2005062 oprava školského rozhlasu 12,00   023/2020 03.06.2020 MK hlas s.r.o. Barnoláková 73/5      083 01 Sabinov  45352305
FV200228 správa IKT 5/2020 345,60 1/2020   05.06.2020 PcWorms s.r.o. Exnárová 23             080 01 Prešov 44111266
8262096480 telefónne poplatky 19,60 120061268    09.06.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28            817 62 Bratislava 35763469
3652000093 inštalácia modulu SendMail 215,10   020/2020 10.06.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1              080 01 Prešov  36396222
8262093716 dátové služby VDSL  58,80 120061268    10.06.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28            817 62 Bratislava  35763469
7293422783 elektrická energia 5/2020 386,48 5100264930    11.06.2020 VSE a.s. Mlynská 31             042 91 Košice  44483767
5569904725 telefónne poplatky - mobil - RŠ   30,00 A0743314      15.06.2020 Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270 
5569904850 telefónne poplatky - mobil - EŠ 7,01 A4601471    15.06.2020 Orange Slovensko a.s.    Metodová 8              821 08 Bratislava    35697270  
5569904975 telefónne poplatky - mobil - ZRŠ  0,43 A4445880      15.06.2020 Orange Slovensko a.s.    Metodová 8              821 08 Bratislava    35697270  
5569905100 telefónne poplatky - mobil - HŠ   8,00 A3002343     15.06.2020 Orange Slovensko a.s.    Metodová 8              821 08 Bratislava    35697270  
20000320 kancelárske prostriedky 14,54   029/2020 18.06.2020 EPoS SB s.r.o. Puškinova 18            083 01 Sabinov 17085861
2000841 revízia komínov 181,08 1/11/2012/S   23.6.2020 MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2            082 01 Veľký Šariš  36488135
2000025 vykonanie verejného obstarávania  600,00   024/2020 24.06.2020 TENDERTEAM s.r.o. Volgogradská 9         080 01 Prešov  46964819
78900925 poistenie motorových vozidiel 01.07. - 30.09.2020 58,25 4/2020 - 78900925   25.06.2020 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10        813 60 Bratislava  31322051
FV200255 domenu sup-po.sk od 1.7.2020 - 1.7.2021 16,80   030/2020 26.06.2020 PcWorms s.r.o. Exnárova 23           080 01 Prešov 44111266
120062619 stravné lístky 237,00   031/2020 02.07.2020 Up Slovensko  Tomášikova 23/D      821 01 Bratislava 31396674
3652000952 nové verzie MAGMA - 3. Q.2020 25,49 1/2019   03.07.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1              080 01 Prešov  36396222
3652000810 systémová podpora MAGMA - 2. Q.2020 135,29 1/2019   03.07.2020 AUTOCONT s.r.o.  Strojnícka 1              080 01 Prešov  36396222 
120063255 stravné lístky  2 183,10   031/2020 03.07.2020 Up Slovensko   Tomášikova 23/D      821 01 Bratislava 31396674
8745706559 opakovaná dodávka plynu  1 105,00 Z_201932765   03.07.2020 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a     825 11 Bratislava 35815256
360/2020 poskytovanie služieb GDPR 2. Q. 2020 104,40 16/2020   06.07.2020 CUBS plus s.r.o. Mudroňova 29          040 01 Košice 46943404
201227 výkon činnosti PZS - 2. Q. 2020 72,00 11/2018   08.07.2020 BTS - PO s.r.o. Rumanova 22          080 01 Prešov 36491501
201228 poskytovanie služieb CO - 2.Q.2020 72,00 1/2016    08.07.2020 BTS - PO s.r.o.   Rumanova 22          080 01 Prešov 36491501 
201229 výkon bezpečnostnej služby a činnosti technika PO 133,20 14/2014   08.07.2020 BTS - PO s.r.o.   Rumanova 22          080 01 Prešov   36491501 
FV200289 správa IKT 6/2020   345,60 1/2020   09.07.2020 PcWorms s.r.o. Exnárová 23             080 01 Prešov  44111266
8263980492 telefónne poplatky 19,43 120061268     09.07.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28            817 62 Bratislava   35763469
8263977755 dátové služby VDSL   58,80 120061268     09.07.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28            817 62 Bratislava   35763469
VF/2006002 práce prevedené na stavbe "Zvyšovanie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní"   81 110,03 29/2018   13.07.2020 IBEG a.s. Jilemnického 4        080 01 Prešov 36456861
7292712823 elektrická energia 6/2020 404,42 5100264930    13.07,2020 VSE a.s. Mlynská 31             042 91 Košice  44483767
220070408 služba č. 1 SPIN 1.7. - 30.9.2020 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   13.07.2020 Asseco Solutions a.s. Galvaniho 17/B         821 04 Bratislava 00602311
11415406 poistné - poistenie majetku 01.07. - 30.09.2020 398,08 5/2020 - 11415406   21.07.2020 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10        813 60 Bratislava 31322051
FV200309 zavedenie káblov pre PC, školský rozhlas a telefón do telocvične a dielne  152,48   027/2020 22.07.2020 PcWorms s.r.o. Exnárova 23           080 01 Prešov 44111266
2020104 projekčná tabuľa  - 8 248,80     28.07.2020 Marta Vavreková  Prostějovská 41       080 01 Prešov 37052501
20200015 činnosť stavebného dozora  1 300,00 28/2020   31.07.2020 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV Exnárova     080 01 Prešov 34506748
2020106 projekčná tabuľa  8 248,80  22/2019   03.08.2020 Marta Vavreková   Prostějovská 41       080 01 Prešov 37052501
FA200802 stavebné práce "Zateplenie strešného a obvodového ....." 68 713,15  37/2020   05.08.2020 DACH Slovakia s.r.o. M. R. Štefánika 56    082 21 Veľký Šariš 36477184
8755405764 opakovaná dodávka plynu 1 105,00 Z_201932765    05.08.2020 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a     825 11 Bratislava 35815256
VF 2007001 práce prevedené na stavbe "Zvyšovanie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní"    37 328,21 29/2018   05.08.2020 IBEG a.s. Jilemnického 4        080 01 Prešov 36456861
FV200328 správa IKT 7/2020   345,60 1/2020   06.08.2020 PCWorms s.r.o. Exnárová 23             080 01 Prešov  44111266
1112/2020 komunálny odpad 228,14 1112//2020   07.08.2020 Mesto Prešov Hlavná 73              080 01 Prešov 00327646
8265842322 telefónne poplatky 19,16 120061268      07.08.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28            817 62 Bratislava   35763469
8265839461 dátové služby VDSL    58,80 120061268      07.08.2020 Slovak Telekom a.s.   Bajkalská 28            817 62 Bratislava    35763469 
7292715064 elektrická energia 7/2020  314,50 5100264930    17.08.2020 VSE a.s. Mlynská 31             042 91 Košice   44483767
5579366438 telefónne poplatky - mobil - RŠ    30,00 A0743314      17.08.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava     35697270 
5579366563 telefónne poplatky - mobil - EŠ   6,38 A4601471   17.08.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava     35697270  
5579366813 telefónne poplatky - mobil - HŠ    8,00 A3002343   17.08.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava     35697270  
5579366688 telefónne poplatky - mobil - ZRŠ    0,00 A4445880     17.08.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava     35697270  
700432009 služby počítačovej siete SANET 7 - 9/2020  150,00 700432009   17.08.2020 Združenie používateľov akademickej dátovej siete SANET   Vazovova 5             811 07 Bratislava 17055270
2500169811 vodné, stočné27.05.2020 - 24.08.2020   459,83 50-00042161 PO2011   24.08.2020 VVS a.s. Komenského 50        042 48 Košice  36570460
2403290395 poistenie zodpovednosti za škodu od 01.10.2020 - 30.09.2021 123,82 2403290395   31.08.2020 Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A   841 04 Bratislava  35709332
2020159 učebnice ANJ 583,50   032/2020 31.08.2020 GLOSSA Igor Tretjakov Vihorlatská 23           080 01 Prešov 33951802
8736083521 opakovaná dodávka plynu 1 105,00 Z_201932765     03.09.2020 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a     825 11 Bratislava 35815256
20200028 výkon stavebného dozoru 1 300,00 38/2020   04.09.2020 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV Exnárova     080 01 Prešov  34506748
FA200902 stavebné práce "Zateplenie strešného a obvodového ....."  106 372,91 37/2020   04.09.2020 DACH Slovakia s.r.o.  M. R. Štefánika 56    082 21 Veľký Šariš  36477184
FA200903 stavebné práce "Zateplenie strešného a obvodového ....."  - chodník 4 554,98 37/2020 a 41/2020   04.09.2020 DACH Slovakia s.r.o.  M. R. Štefánika 56    082 21 Veľký Šariš  36477184 
203108680 zabezpečenie dezinfekcie - Corona 172,20 31/2020   04.09.2020 CWS-boco Slovensko s.r.o. Tehelná 12              841 07 Bratislava  31411045
FV200381 správa IKT 8/2020   345,60 1/2020   07.09.2020 PCWorms s.r.o.  Exnárová 23             080 01 Prešov   44111266
SB20200125 2 ks vysávače 298,00 034/2020   09.09.2020 SALT LS s.r.o. Námestie slobody 40 083 01 Sabinov 50177141
8267691359 telefónne poplatky 16,37 120061268       09.09.2020 Slovak Telekom a.s.    Bajkalská 28            817 62 Bratislava   35763469
8267688639 dátové služby VDSL    58,80 120061268    09.09.2020 Slovak Telekom a.s.   Bajkalská 28            817 62 Bratislava   35763469
20200903 energetický certifikát - telocvičňa 480,00   033/2020 10.09.2020 Winks s.r.o.

Čajkovského 14        080 01 Prešov

4524956
7293775410 elektrická energia 8/2020   296,58 5100264930     14.09.2020  VSE s.r.o. Mlynská 31             042 91 Košice    44483767
5584097675 telefónne poplatky - mobil - RŠ     30,00 A0743314       16.09.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava  35697270 
5584097800 telefónne poplatky - mobil - EŠ     13,48 A4601471    16.09.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava  35697270 
5584097925 telefónne poplatky - mobil - ZRŠ      1,07 A4445880      16.09.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava  35697270 
5584097051 telefónne poplatky - mobil - HŠ      8,00 A3002343    16.09.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava  35697270 
78900925 poistenie motorových vozidiel 01.10. - 31.12.2020 58,25 4/2020   78900925   16.09.2020 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10         813 60 Bratislava  31322051
VF/2008004 práce prevedené na stavbe "Zvyšovanie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní"    50 429,05 29/2018   23.09.2020 IBEG a.s. Jilemnického 4         080 01 Prešov 36456861
20000514 kancelárske potreby 12,81   040/2020 25.09.2020 EPoS SB s.r.o. Puškinova 18           083 01 Sabinov 17085861
203201934 zabezpečenie dezinfekcie - Corona 111,00 31/2020   25.09.2020 CWS-boco Slovensko s.r.o. Tehelná 12              841 07 Bratislava  31411045
11415406 poistné - poistenie majetku 01.010. - 31.12.2020 398,08 5/2020 - 11415406   29.09.2020 Union poisťovňa a.s.  Karadžičova 10         813 60 Bratislava   31322051 
2001291 odborné prehliadky a skúšky kotolní školy 2 081,78 1/11/2012/S   30.09.2020 MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2             082 21 Veľký Šariš  36488135
203109725 zabezpečenie dezinfekcie - Corona  172,20 31/2020    01.10.2020 CWS-boco Slovensko s.r.o. Tehelná 12              841 07 Bratislava  31411045
20200910 Adobe CC All Apps MP ML EDU Shared Device - obnova licencie na 1 rok  888,00   041/2020 01.10.2020 Academy X s.r.o. Riazanská 70            831 20 Bratislava  44809468
8736106849 opakovaná dodávka plynu 10/2020 1 105,00 Z_201932765      02.10.2020 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a      825 11 Bratislava 35815256
425825410 ubiguiti UniFi controller  85,69   044/2020 02.10.2020 Alza.sk Jateční 33a              170 00 Praha 36562939
FV200429 správa IKT 9/2020 345,60 1/2020   05.10.2020 PcWorms s.r.o. Exnárová 23             080 01 Prešov    44111266
637/2020 poskytovanie služieb GDPR 3. Q. 2020  104,40 16/2020   05.10.2020 CUBS plus, s.r.o. Mudroňova 29          040 01 Košice 46943404
3652001773 systémová podpora MAGMA - 3. Q.2020 135,29 1/2019   07.10.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1              080 01 Prešov   36396222
OF2000138 strava zamestnancov 9/2020  - SF 38,74 D-O:4/2010    07.10.2020 SŠJ Volgogradská 3         080 01 Prešov 42228760
OF20001137 strava zamestnancov 9/2020 491,70 D-O:4/2010     07.10.2020 SŠJ Volgogradská 3         080 01 Preošv 42228760
220100114 SPIN servisné práce - rozsah služby č. 1 od 1.10. - 31.12.2020 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP    07.10.2020 Asseco Solutions a.s. Galvaniho 17/B        821 04 Bratislava 00602311
2020/056 vypracovanie geometrického plánu - telocvičňa  227,00   039/2020 08.10.2020 Bc. Igor Miškuf - IMGEOS Budovateľská 44       080 01 Prešov 36902161
5220289166 ubiguiti UniFi controller   0,00   044/2020 08.10.2020 Alza.sk Jateční 33a              170 00 Praha 36562939 
8269523131 telefónne poplatky 18,92 120061268        08.10.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28            817 62 Bratislava    35763469
8269521982 dátové služby VDSL 58,80 120061268        08.10.2020 Slovak Telekom a.s.   Bajkalská 28            817 62 Bratislava    35763469
20200274 Obstaranie IKT vybavenia - PC uč. č. 7,8 a konferenčná miestnosť - Zvyšovanie počtu žiakov ...... 72 647,76 36/2020   16.10.2020 MIVASOFT spol. s.r.o. M. R. Štefánika 67/14                      927 01 Šaľa 36289906
20200325 Obstaranie IKT vybavenia - PC uč. č. 7,8 a konferenčná miestnosť - Zvyšovanie počtu žiakov ...... 10 835,88 36/2020   16.10.2020 MIVASOFT spol. s.r.o. M. R. Štefánika 67/14                      927 01 Šaľa 36289906
201012450 24 ks ochranný štít 165,60   045/2020 12.10.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Frantuškánske námestie 3/A            080 01 Prešov 36515388
DOB2020095 letenky -1 513,39     13.10.2020 NADOSAH, spol. s.r.o. Weberova 6967/2      080 01 Prešov 45329753
201940 výkon činnosti PZS - 3. Q. 2020  72,00 11/2018   13.10.2020 BTS-PO s.r.o. Rumanová 22          080 01 Prešov 36491501
201939 poskytovanie služieb CO - 3.Q.2020  72,00 1/2016   13.10.2020 BTS-PO s.r.o.   Rumanová 22          080 01 Prešov   36491501  
201937 ýkon bezpečnostnej služby a činnosti technika PO - 3.Q.2020 133,20 41/2014   13.10.2020 BTS-PO s.r.o.   Rumanová 22          080 01 Prešov   36491501  
2001381 oprava ventilátora v kotolni telocvične - výmena 414,24   042/2020 14.10.2020 MART SYSTEM s.r.o.                   Železničná 2             082 21 Veľký Šariš 36488135
FV2007558 čistiace prostriedky 92,68   047/2020 14.10.2020 Fifty - Fifty s.r.o. Strojnícka 18         080 01 Prešov 36479861
FV2007556 dezinfekčné prostriedky 959,86   048/2020 14.10.2020 Fifty - Fifty s.r.o.  Strojnícka 18         080 01 Prešov  36479861 
7294429753 elektrická energia  9/2020 458,26 5100264930      14.10.2020 VSE a.s. Mlynská 31              042 91 Košice 44483767
5588766238 telefónne poplatky - mobil - RŠ      30,00 A0743314      15.10.2020 Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5588766363 telefónne poplatky - mobil - EŠ      9,90 A4601471    15.10.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5588765489 telefónne poplatky - mobil - ZRŠ      6,54 A4445880       15.10.2020 Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5588765614 telefónne poplatky - mobil - HŠ      8,00 A3002343     15.10.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
2020251 servisné práce - doplňovacie zariadenie v kotolni školy 213,60   043/2020 16.10.2020 SOBWATER s.r.o. Slavkovská 6             054 01 Levoča 36457167
20200062 vyhotovenie geometrického plánu a adresného bodu - garáž školy 280,00   035/2020 26.10.2020 Ing. Pavol Dulín, s.r.o. Spannerovej 14140/1                 080 01 Prešov 44327536
2020158 11 ks notebook, 11 ks myš, 2 ks reproduktor, grafický softver 7 563,60   049/2020 26.10.2020 Marta Vavreková      Prostéjovská 41        080 01 Prešov 37052501
777/2020 vypracovanie aktualizácie k GDPR 108,00 16/2020   03.11.2020 CUBS plus, s.r.o. Mudroňova 29         040 01 Košice 46943404
2021403021  2 ks NTB 1 360,00   052/2020 03.11.2020 EPoS SB s.r.o. Puškinova 18          083 01 Sabinov 17085861
20200157 dezinfekčné prostriedky COVID - 19   1 040,19   046/2020 03.11.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske nám. 3/A                         080 01 Prešov 36515388
20200158 dezinfekčné prostriedky COVID - 19   25,81   046/2020   03.11.2020  UNIZDRAV Prešov, s.r.o.   Františkánske nám. 3/A                         080 01 Prešov  36515388 
FV1204935 prietokový ohrievač vody a batéria 141,11   050/2020 04.11.2020 MIRAD s.r.o. Bardejovská 23        080 06 Prešov 36653993
FV1204936 14 ks prietokový ohrievač vody a betérie 1 822,80   053/2020 04.11.2020 MIRAD s.r.o.   Bardejovská 23        080 06 Prešov   36653993  
8774822274 opakovaná dodávka zemného plynu  11/2020 1 105,00 Z_201932765      05.11.2020 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a     825 11 Bratislava 35815256
39000719 nálepky na označenie projektu IROP  51,00   051/2020 05.11.2020 EPoS SB s.r.o. Puškinova 18            083 01 Sabinov 17085861
426770005 reproduktory a web kamery 707,99   054/2020 06.11.2020 Alza.sk Jateční 33a              170 00 Praha 7 36562939
427477992 slúchadlá 370,79   055/2020 06.11.2020 Alza.sk Jateční 33a              170 00 Praha 7 36562939
8271425874 telefonné poplatky 24,89 120061268         10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28             817 62 Bratislava  35763469
8271399381 dátové služby VDSL 58,80 120061268         10.11.2020 Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28             817 62 Bratislava   35763469 
8400040968 vyúčtovanie opakovanej dodávky plynu 1 - 11/2020 -2 463,57  Z_201932765    10.11.2020 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a     825 11 Bratislava 35815256
FV200498 kabeláž k PC na uč. č. 6 a uč.č. 8 72,40   033/2020     037/2020 11.11.2020 PcWorms, s.r.o. Exnárová 23             080 01 Prešov     44111266
FV200487 správa IKT 10/2020 345,60 1/2020   11.11.2020 PcWorms, s.r.o. Exnárová 23             080 01 Prešov    44111266
72901705 PZP Škoda Yeti od 1.12.2020 - 31.12.2020 7,20 46/2020                    72901705   11.11.2020 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10         813 60 Bratislava  31322051 
427974489 pamäťové karty 44,99   057/2020 12.11.2020 Alza.sk Jateční 33a              170 00 Praha 7 36562939 
OF2000175 strava zamestnancov 10/2020  273,90 D-O:4/2010     13.11.2020 SŠJ Volgogradská 3         080 01 Prešov 42228760
OF2000176 strava zamestnancov 9/2020  - SF  21,58 D-O:4/2010    13.11.2020   SŠJ   Volgogradská 3         080 01 Prešov   42228760  
5220334585 slúchadlá 0,00   055/2020 13.11.2020 Alza.sk Jateční 33a              170 00 Praha 7  36562939 
7292925067 elektrická energia  10/2020 404,99 5100264930      13.11.2020 VSE a.s. Mlynská 31              042 91 Košice 44483767
700432012 služby počítačovej siete SANET 10-12/2020  150,00 70043/10   16.11.2020 Združenie používateľov akademickej dátovej siete SANET    Vazovova 5             811 07 Bratislava 17055270
5593390053 telefónne poplatky - mobil - RŠ      30,00 A0743314       16.11.2020 Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava  35697270  
5593390178 telefónne poplatky - mobil - EŠ      7,74 A4601471    16.11.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5593390303 telefónne poplatky - mobil - ZRŠ      7,21 A4445880        16.11.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5593390428 telefónne poplatky - mobil - RŠ      12,80 A3002343      16.11.2020  Orange Slovensko a.s.  Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
2/11/2020 Vybudovanie parkovacích miest v areáli školy 11 586,65 47/2020   18.11.2020 FH-STAV s,r.o. Šebastovská 4         080 06 Prešov 46150391
2020168 veľkoformátová tlačiareň - plotter 1 890,00 30/2019 058/2020 19.11.2020 Marta Vavreková Prostějovská 4829/41                  080 01 Prešov 37052501
5220341287 pamäťové karty SanDisk 0,00   057/2020 19.11.2020 Alza.sk Jateční 33a              170 00 Praha 7   36562939  
5920027563 Verejná spráca SR - ročný prístup 165,00   059/2020 16.11.2020 Poradca podnikateľa s.r.o. M. Rázusa 23/A      010 01 Žilina  31592503
11415406 poistenie majetku - Dodatok č. 2 23,99 11415406        45/2020   20.11.2020 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10         813 60 Bratislava  31322051  
2020171 licencia Adobe Reader 1 780,80   061/2020 27.11.2020 Marta Vavreková Prostějovská 4829/41                  080 01 Prešov  37052501 
2500225605 vodné, stočné 25.08.2020 - 27.11.2020 527,66 50-00042161 PO2011    30.11.2020 VVS a.s. Komenského 50       042 48 Košice 36570460  
203111933 zabezpečenie dezinfekcie - Corona 172,20 31/2020    01.12.2020 CWS-boco Slovensko s.r.o. Tehelná 12              841 07 Bratislava  31411045
20200171 dezinfekčný stojan 321,00   062/2020 01.12.2020 Unizdrav Prešov, s.,r.o Františkánske námestie  3/A 36515388
72901705 PZP prívesný vozík  od 01.01.2021 - 31.12.2021 25,00 72901705, 79/2019   01.12.2020 Union poisťovňa a.s. Karadžičova 10     813 60 Bratislava 31322051
72901705 PZP Škoda Yeti od 01.01.2021 - 31.12.2021 85,00 72901705 ,46/2020   01.12.2020 Union poisťovňa a.s.  Karadžičova 10        813 60 Bratislava 31322051  
78900925 poistenie motorového vozidla Škoda Yeti 58,36 78900925 , 4/2020   02.12.2020 Union poisťovňa a.s.   Karadžičova 10        813 60 Bratislava

 

31322051

VF/2011001 práce prevedené na stavbe "Zvyšovanie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní"     6 464,78 29/2018   03.12.2020 IBEG, a.s. Jilemnického 4         080 01 Prešov 36456861
2001606 revízia komínov 181,08 1/11/2012/S    04.12.2020 MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2             082 21 Veľký Šariš 36488135
5101587098 opakovaná dodávka zemného plynu 12/2020 1 105,00 Z_201932765     04.12.2020  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a     825 11 Bratislava  35815256
203111033 zabezpečenie dezinfekcie - Corona 172,20 31/2020   04.12.2020 CWS-boco Slovensko s.r.o  Tehelná 12              841 07 Bratislava  31411045
203202254 zabezpečenie dezinfekcie - Corona  133,20 31/2020   04.12.2020  CWS-boco Slovensko s.r.o  Tehelná 12              841 07 Bratislava   31411045 
FV200612 "Kamerový systém ŠUP PRešov" 14 988,00 43/2020   04.12.2020 TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova4/a         080 01 Prešov 31681115
FV200539 správa IKT 11/2020 345,60 1/2020   04.12.2020 PcWorms s.r.o. Exnárová 23             080 01 Prešov 44111266
203202443 zabezpečenie dezinfekcie - Corona   88,80 31/2020   07.12.2020 CWS-boco Slovensko s.r.o   Tehelná 12              841 07 Bratislava   31411045  
936/2020 poskytovanie služieb GDPR 4. Q. 2020  104,40 16/2020   07.12.2020 CUBS plus s.r.o. Mudroňova 29          040 01 Košice  46943404
8273286822 telefónne poplatky  12,43 120061268         08.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28             817 62 Bratislava   35763469
8273261108 dátové služby VDSL  58,80 120061268           Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28             817 62 Bratislava   35763469