• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

V čase od 12. do 18. 10. 2020 bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu v domácom prostredí žiaka. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu a učitelia vám budú zadávať úlohy a zadania v rámci svojich hodín. Každý žiak je povinný byť v čase svojho rozvrhu prihlásený do EduPage a reagovať na komunikáciu a pokyny zo strany vyučujúceho. Každý učiteľ s vami bude komunikovať cez EduPage, určí podmienky dištančného vzdelávania, určí si spôsob odovzdávania a hodnotenia úloh. Preto prosím, dodržiavať pokyny a stanovené podmienky svojho učiteľa. Z dôvodu COVID-19 – každý žiak v čase dištančného vzdelávania: dodržiava podmienky…
" V dňoch 8. - 9. októbra 2020 riaditeľka ŠUP udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 4. ročníka."
Kolegyne a kolegovia, milí žiaci, život je jeden kolotoč, v ktorom sa nám zdá, že sa všetko točí stále dokola. No nie je to tak, pretože každá chvíľa je jedinečná a neopakovateľná. Týka sa to aj života v škole. Každý školský rok sa deje na škole to isté, ale iným spôsobom s iným priebehom. Obzvlášť to platí pre tento školský rok. Začali sme ho klasicky až do chvíle, kedy sa nám to celé obrátilo naruby. Prestali sme sa osobne stretávať a učili sme sa tak, ako nikdy predtým. Milí kolegovia, chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu,…
Študijný odbor: 8603M grafický a priestorový dizajn výsledková listina po 2. kole TS, 17. 6. 2020 Poradové číslo Kód žiaka stály Kód prijatia Umiestnenie Body za umelecký výkon Body za ZŠ spolu Celkový súčet bodov 1. S557 PT 1 90 245 335 2. S230 PT 2 92 205 297 3. S360 PT 3 96 85 181 4. S765 PT 4 59 75 134 5. S819 PR 5 89 44 133 6. S008 PT 6 63 61 124 7. S004 PR 7 89 30 119 8. S564 PR 8 64 54 118 9. S302 PR 9 71 30 101 10. S714…
Strana 1 z 9