• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Touto cestou oznamujeme, že prijímacie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 na Školu umeleckého priemyslu, Vodárenskej ul. č. 3 v Prešove, sa neuskutočnia v pôvodnomtermíne uvedenom v kritériách pre prijímacie konanie. Na základe rozhodnutia ministra školstva budú prijímacie skúšky následne realizované najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania. Konkrétny termín konania skúšok, ktorý bude škole určený odborom školstva Okresného úradu v Prešove, bude zverejnený na webovom sídle školy. V Prešove, dňa 30. 3. 2020. Ing. Katarína Pindešováriaditeľka ŠUP Prešov
Touto cestou Vám oznamujeme, že v súvislosti so zavedením opatrení, ktorými chceme prispieť k ochrane zdravia našich zamestnancov, ako aj zamedzeniu šírenia ochorenia spôsobeného koronavírusom, pracujú zamestnanci školy v mimoriadnom režime a nie sme verejnosti prístupní. V termíne od 16.3.2020 až do odvolania bude možný iba telefonický kontakt na zamestnancov školy na tel. linke 051-7711 458 a tiež na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V Prešove, dňa 26. 3. 2020
Vážení rodičia a žiaci našej školy. Na základe momentálnej situácie v SR, od 16. 3. – 27.3.2020, žiaci ostávajú v domácom prostredí. Prerušuje sa vyučovanie v prostredí školy. Žiaci sa budú vzdelávať podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich prostredníctvom elektronickej komunikácie, v našom prípade prostredníctvom EduPage.Žiakom budú príslušní vyučujúci v jednotlivých triedach zadávať pokyny, domáce úlohy v čase od 9:00 – 11:00 hod. V rámci vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom, si učitelia určia spôsob a čas kontroly splnenia zadaných úloh. Žiaci sú povinní sledovať a plniť úlohy, zadania a pokyny od učiteľov.Za pochopenie ďakujeme. PaedDr. Eštvanová

Oznámenie

Napísal(a)
Touto cestou oznamujeme, že v súvislosti so zavedením opatrení, ktorými chceme prispieť k ochrane zdravia našich zamestnancov, ako aj zamedzeniu šírenia ochorenia spôsobeného koronavírusom, pracujú zamestnanci školy v mimoriadnom režime a nie sme verejnosti prístupní. V termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020 bude možný iba telefonický kontakt na zamestnancov školy na tel. linke 051-7711 458 a tiež na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V Prešove, dňa 13. 3. 2020 Ing. Katarína Pindešováriaditeľka ŠUP Prešov
NOVÉ POKYNY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR KU KORONAVIRUSU (9. marec 2020, 11.55 hod.)https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/
COVID -19 Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu. Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky. Mäso a vajíčka dôkladne prevarte. Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami. http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_modry_A5.pdf COVID -19 Vážení rodičia, touto cestou Vás chceme požiadať o zabezpečenie hygienických potrieb - vlastné mydlo, uterák a vreckovky, pre každého žiaka školy (v zmysle každoročných pokynov na predchádzanie pandémie chrípky) ako prevenciu proti možnej nákaze koronavírusom. Časté umývanie rúk mydlom je jedno…
Predmet Aplikovaná ekonomika má už v názve, že otázky ekonomického charakteru treba aplikovať do bežného života. Dňa 18.2.2020 prijali naše pozvanie pracovníčky Slovenskej obchodnej inšpekcie. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií o ich kontrolnej činnosti, okorenenej o zážitky z praxe. Štvrtákov asi najviac zaujala téma prevádzkovania internetových obchodov, lebo sa aktívne zapájali do diskusie. Ing. K. Karľová
Nové informácie k maturitným skúškam nájdete na tomto linku: MATURITY - INFO Tiež si môžete pozrieť aj tieto videá o maturite: 1. VIDEO1 2. VIDEO2 3. VIDEO3
Opäť sa blíži deň všetkých zaľúbených, sviatok sv. Valentína. Hoci dnes má prevažne komerčnú podobu, kedysi bol skutočnou oslavou lásky a najmä obety jedného človeka pre šťastie ostatných.Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí, či pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie? Samozrejme, že by sme nemali prejavovať svoje city len jedenkrát v roku a kupovať množstvo nezmyselných darčekov, ale je milé svoje city prejaviť 14. februára aspoň o niečo viac. Pre nesmelých je sviatok zamilovaných šancou vyznať sa…
Strana 4 z 9