O škole

Žiacka rada

Žiacka rada v šk. roku 2019/20

Výbor ŽR: 

Predseda: Antónia Bujňáková, III.B
Podpredseda: Lenka Vargová, IV.A
Zapisovateľ: Sofia Havirová, II.A                                  

Triedne samosprávy v šk. r. 2019/2020

Triedy Hovorca triedy Podpredseda Pokladník
I.A Klimová Miroslava Jabčanková Karin  Pirohová Ema
I.B Hlubeň Norbert Hrustičová Natália  Belišová Kristína
II.A Havirová Sofia Brúža Damián  Semaník Juraj
II.B Maťaš Ľubomír Petro Richard  Kokinčáková Lívia
III.A Majerníková Štefánia Kundrík Jakub  Rozsypaná Sofia
III.B Bujňáková Antónia Frišová Andrea  Lizáková Vanesa
IV.A Vargová Lenka Tupta Patrik  Gajdošová Katarína
IV.B Kurťák Kristián Hurdichová Simona   Kvašňák Sebastián