Aktivity školy

utorok, 09 júl 2019 10:56

Športový deň

Napísal(a)
Olympijský festival detí a mládeže Dňa 27.6.2019 sa uskutočnil Olympijský festival detí a mládeže - športový deň SUŠ, ktorého sa zúčastnili študenti celej školy, pod vedením PaedDr. Harčarikovej a pedagogického dozoru. Športové disciplíny prebiehali bez problémov a fair play zo strany súťažiacich ako aj rozhodcov. Súťažilo sa v stolnom tenise , floorbale a v mini hrách. Stolný tenis : 1 miesto I.B , 2 miesto III.B a 3 miesto II.B Floorball : 1 miesto – I. B , 2 miesto III.A a 3 miesto II.B Mini hry: 1 miesto III. A počet bodov 19, 2 miesto II. B počet bodov…
streda, 10 júl 2019 06:17

Záver školského roka 2018-19

Napísal(a)
Prajeme Vám krásne prázdniny! 
utorok, 11 jún 2019 07:57

Naši štvrtáci - maturitné skúšky a rozlúčka

Napísal(a)
FOTOGALÉRIA 
V dňoch 29.5.2019 - 31.5.2019 sa v súlade s plánom práce školy a školským vzdelávacím programom uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia, ktorého sa zúčastnili študenti 3. ročníka. Kurz bol v trvaní 3 dni pod vedením vedúcej kurzu a pedagogického dozoru. V stredu 29.5.2019 sme začali prednáškou pod vedením pani Wilgovej z Červeného kríža v Prešove. Žiaci mali prednášku zo zdravotnej prípravy a mali možnosť aj prakticky si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci a obväzovej techniky. Po skončení prednášky zo zdravotnej prípravy sa žiaci presunuli do priestorov školy, kde nasledovala prednáška pod vedením pani Šmelkovej z krajského policajného zboru SR. Štvrtok…
pondelok, 03 jún 2019 06:54

Účelové cvičenie žiakov prvého a druhého ročníka

Napísal(a)
Dátum uskutočnenia: 21.5.2019Miesto konania: telocvičňa SUŠ (z dôvodu nepriaznivého počasia)Cvičenie prebiehalo podľa vypracovaného organizačného zabezpečenia. Vyučujúci mali pripravené prednášky na svojich pridelených stanovištiach, ktoré si žiaci najprv vypočuli, a potom si aj precvičili základné poznatky z oblastí:- zdravotná príprava- pobyt a pohyb v prírode- riešenie mimoriadnych udalostí- dopravná výchovaPaedDr. A. Harčariková
streda, 24 apríl 2019 07:54

Exkurzia za historickými knihami

Napísal(a)
Nie je tajomstvom, že Košice sú kultúrnym centrom východného Slovenska. Je tu množstvo zaujímavostí kultúrneho technického aj umeleckého charakteru. V stredu 17. apríla sa nám naskytla možnosť nazrieť do odvetvia, ktoré spája všetky tieto tri disciplíny. Kníhtlač, reštaurovanie kníh a tlačovín, archivovanie i objavovanie dávno zabudnutých listín a dokumentov sú prácou pre ľudí deviatich remesiel. Postupne sme v oddelení historických fondov štátnej vedeckej knižnice spoznali, čo všetko to obnáša. Začali sme medzi vitrínami s historickými knihami. Jeden z pracovníkov nás oboznámil s históriou oddelenia aj s pôvodom zbierok a ukázal nám knižné zaujímavosti, ktoré sa len tak nevidia. Mali sme…
streda, 17 apríl 2019 07:33

Veľkonočný veniec

Napísal(a)
Žiaci z krúžku EKO ART už pred tohtoročnými talentovými skúškami na našu školu pripravili pre nových žiakov zaujímavú a najmä veľkú dekoráciu vo vestibule školy. Chceli ňou navodiť veľkonočnúatmosféru a pripomenúť nám všetkým aj starobylé zvyky u nás, ktoré sú spojené s týmto ročným obdobím. Názov nášho krúžku predznačuje, že tvoríme rôzne dekorácie z odpadu. Aj táto dekorácia je toho príkladom, pretože je celá vyrobená dokonca z biologického odpadu. Prizrite sa bližšie. Prajeme všetkým krásne a spokojné prežitie veľkonočných sviatkov, dievčatám veľa vody a chlapcom príjemnú šibačku. Mgr. M. Feketeová a žiaci z krúžku EKO ART
utorok, 16 apríl 2019 07:13

Veľká noc

Napísal(a)
streda, 27 marec 2019 12:19

Kultúrne predstavenia

Napísal(a)
Kým sa naši štvrtáci potili nad písomnou časťou maturít, ostatní žiaci prvého až tretieho ročníka sa v dňoch 12. a 13. marca 2019 kultúrne vzdelávali. 12. marca mali možnosť pozrieť si divadelné predstavenie „Oteckovia a teenageri“ od divadelnej spoločnosti Divadelný svet v sále na Volgogradskej ul. č. 1 v Prešove. 13. marca 2019 sa bavili komédiou „Life kouč“ v podaní Spišského divadla Kontra. Komédia Nicka Reeda je Pygmalion 21. storočia. Tejto generácie, ktorej nepostrádateľnou vecou je najnovší model mobilu. Colin stál pred ťažkou úlohou: spraviť z mladej naivky úspešnú ženu. Ale v dnešnej dobe sú “vzormi” manažéri a manažérky firiem…
pondelok, 25 marec 2019 08:07

KRAJINÁRSKY KURZ PRE ŽIAKOV II. ROČNÍKA KREMNICA 2019

Napísal(a)
Stredná umelecká škola v Prešove na Vodárenskej ul. č. 3 v súlade so ŠVP a ŠkVP SUŠ pre školský rok 2018/19 realizuje v dňoch od 10.6.2019 do 14.6.2019 povinný krajinársky kurz pre žiakov študijných odborov II.ročníka formou pobytu v meste Kremnica. Vyplnenú záväznú prihlášku na kurz je potrebné doručiť triednemu učiteľovi do 16.4.2019. Informovaný súhlas so záväznou prihláškou nájdete v prílohe. 
Strana 1 z 18