Aktivity školy

pondelok, 08 júl 2019 11:10

Krajinársky kurz - Kremnica 2019

Napísal(a)
Krajinársky kurz žiakov II. ročníka v šk. roku 2018/2019 sa uskutočnili v Kremnici. Kurz absolvovalo 31 žiakov. Cieľom krajinárskeho kurzu bolo rozvíjať pozorovacie schopnosti žiakov, naučiť ich vnímať a výtvarne vyjadriť zákonitosti priestorového videnia v plenéri, upevniť zručnosti žiakov v kresbe a maľbe, rozvíjať ich farebné cítenie, upevniť poznatky o perspektívnom zobrazení architektúry a krajiny s využitím rôznych výtvarných techník. Uvedené ciele sa podarilo plne zrealizovať. Ing. arch. A. Nováková FOTOGALÉRIA 
štvrtok, 10 december 2015 13:46

Krajinársky kurz v Prešove

V dňoch 21. - 25. septembra 2015 prebiehal krajinársky kurz žiakov druhých ročníkov našej školy. Časť žiakov pracovala v Prešove a dvadsiatka druhákov v rovnakom čase absolvovala už tretí turnus krajinárskeho kurzu v Tatrách, ktorý bol realizovaný na základe projektu, do ktorého je škola zapojená. Kurzu v Prešove sa zúčastnilo spolu 17 žiakov II. A (8 žiakov) a II. B triedy (9 žiakov). Kurz prebiehal v súlade so stanovenou smernicou podľa vopred pripraveného organizačného zabezpečenia. Žiaci pracovali denne pod vedením dvoch pedagógov v týždennom rozsahu 35 hodín. Kurz prebiehal v historickom centre mesta Prešova a v priestoroch školy. Cieľom krajinárskeho…
štvrtok, 10 december 2015 13:45

Krajinársky kurz – GOTICKOU CESTOU

V období od 21. 9. do 25. 9. 2015 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili kurzu kresby a maľby v prírode. 20 žiakov pod vedením troch pedagógov – Mgr. P. Mikolaja, Mgr. T. Majerníka a Mgr. art. P. Varchoľa sa v pondelok dopoludnia ubytovalo v ubytovacom zariadení Teniscentrum v Tatranskej Lomnici. Popoludňajší čas bol venovaný teoretickej príprave o perspektíve a problematike kresby v plenéri. Teoretickou prípravou žiakov previedol akad. maliar pán Krupa. Cieľom kurzu bolo rozvíjať pozorovacie schopnosti žiakov, vnímať zákonitosti priestorového videnia, rozvíjať zručnosti v oblasti výtvarných techník so žánrovým zameriavaním sa na gotické celky a detaily architektúry. Cieľom kurzu…
štvrtok, 10 december 2015 13:44

Krajinársky kurz Prešov 2014

V dňoch od 9. do 16. júna 2014 v historickom centre nášho mesta ste mohli stretnúť žiakov II. A triedy našej školy, ktorí práve v jeho starobylých uličkách a námestiach absolvovali krajinársky kurz. Zúčastnilo sa ho spolu osem žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť kurzu v Taliansku. Cieľom kurzu je praktická výtvarná činnosť, najmä aplikácia poznatkov o perspektívnom zobrazení architektúry a krajiny s využitím rôznych výtvarných techník, ale aj poznávanie nášho mesta, jeho histórie, pamiatok aj obyčajných zákutí, ktorými denne prechádzame a nevnímame ich krásu a čaro. (fa)
štvrtok, 10 december 2015 13:44

Krajinársky kurz Taliansko 2013

Začiatok júna patrí v našej škole už tradične krajinarským kurzom druhákov. A aj v tomto roku to bolo tak. V dňoch od 10. do 19. júna 2013 sa uskutočnil v Talianskom Grottamare krajinarský a plavecký kurz, ktorého sa zúčastnilo spolu 31 žiakov druhého ročníka našej školy pod vedením 4 pedagógov (3 učitelia s výtvarným zameraním a 1 učiteľ telesnej výchovy). Kurz splnil svoje ciele. To, že naši študenti sa nevenovali iba plávaniu ale aj svedomitej výtvarnej práci, prinieslo svoje ovocie. Tým ovocím je vyše 380 veľmi pekných výtvarných prác, v ktorých rôznymi výtvarnými technikami zobrazili svoje dojmy a nálady z …
štvrtok, 10 december 2015 13:43

Krajinársky kurz Prešov 2013

Krajinársky kurz v Prešove môžeme nazvať aj Talianskom na Slovensku. Dokonalé počasie a teploty presahujúce 30 stupňov. Jediné čo chýbalo bolo to more :) .Študenti boli vynikajúci a hlavne počas kurzu dochádzka na 100%. Vniklo aj niekoľko výborných prác, ktoré sú k nahliadnutiu v priestoroch našej školy, ako malá výstava toho čo vzniklo. S celkovým priebehom som nadmieru spokojný a verím, že aj keď študenti tento krajinársky kurz absolvovali iba v Prešove, aj napriek tomu prežili krásny týždeň a nabrali množstvo nových skúseností a zážitkov z toho čo videli a čo sa naučili.
Už tradične sme sa aj my druháci školského roku 2011/2012 zúčastnili kurzu kresby a maľby v plenéri spojeného s plaveckým výcvikom v Taliansku. Všetko sa uskutočnilo v prekrásnom mestečku Grottamare s perfektným výhľadom na široko ďaleké more. Naším cieľom bolo zdokonaliť si kresbu a maľbu v plenéri pod vedením naších skvelých patrónov – učiteľov ( M. Fabianovej, M.Valičkovej, J. Gálla a najmladší, najprísnejší J. Ponik). Využiť v práci poznatky o perspektívnom zobrazení architektúry a krajiny s využitím výtvarných techník najmä kresby a akvarelu. Keďže sme šikovní a zruční mladí ľudia, domov sme zo slnečného Grottamare dovliekli plnú dosku našich prác…
Tak, ako aj ostatné ročníky na našej umeleckej škole, aj náš ročník sa výnimočne tešil na krajinársky kurz do Talianska. Tento kurz sa už pravidelne uskutočňuje v prímorskej krajine, lebo sa spája s plaveckým výcvikom. Takže celý druhý ročník sa už tešíme. Krajinársky kurz je zameraný na kresbu a maľbu architektúry a krajiny. Prímorské prostredie nám preto poskytuje inú architektúru, než na akú sme zvyknutí u nás a more je more. Cestovali sme do prímorského mestečka Cavallino, zopár kilometrov od Benátok. Za jasného letného počasia, nabalení taškami, sme vyrazili na dlhú cestu naprieč Maďarskom a Slovinskom. V autobuse sme si…
Ako to už býva na umeleckej zvykom, aj tohto roku naše kroky viedli na krajinársky kurz spojený s plaveckým výcvikom. Konal sa 2.-11.6.2010 po prvý krát v letnom a slnečnom Taliansku, konkrétne v malom letovisku Cavallino neďaleko od krásneho mesta – Benátky. Počasie vyšlo úplne skvelé a popri (pre väčšinu) „nútených umeleckých prácach“ sa dalo aj krásne chytiť farbu. Okrem iného každý zo žiakov a učiteľov mohol ochutnať pravú taliansku pizzu a spoločne sme navštívili (dokonca 2x) aj históriou dýchajúce pamiatky Benátok. Nie len že sme si precvičili plávanie a kreslenie, ale zopakovali sme si aj vedomosti z DVK. 
Začiatkom júna sa žiaci 2. ročníkov zúčastnili na krajinárskom kurze, ktorý sa už tradične realizuje v Chorvátsku. Krajinársky kurz sa organizuje pre druhé ročníky študijných odborov za účelom nadobudnutia zručnosti v oblasti výtvarnej výchovy, orientácie v plenéri s dôrazom na zlepšenie zručnosti v kresbe, farebné cítenie, zobrazenie perspektívy a hĺbky. Kurz je spojený s pohybovými aktivitami v prímorskom prostredí, predovšetkým so základným a zdokonaľovacím plaveckým kurzom. Tohto roku sa kurz uskutočnil v Chorvátskom meste Gradac. V rámci kurzu žiaci absolvovali aj exkurziu do historického Dubrovníka a voľna nedeľa patrila návšteve pútnického miesta Medjugorje v susednom štáte Bosna A Hercegovina, kde…
Strana 1 z 2