• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

V dňoch od 27. 1. 2020 do 31. 1. 2020 sa študenti I. A a I. B triedy Školy umeleckého priemyslu v Prešove zúčastnili v rámci predmetu telesná a športová výchova lyžiarskeho kurzu v horskom rekreačnom stredisku Drienica- Lysá. Priebeh LK hodnotím na výbornej úrovni a môžem konštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Väčšina žiakov si vybudovala pozitívny vzťah k lyžovaniu, a tak odchádzali spokojní. Zároveň sa chcem poďakovať kolegom – Ing. arch. Novákovej Alžbete, Mgr. Mikolajovi Petrovi a inštruktorovi PaedDr. Mikovi Jozefovi, ktorí sa podieľali na plnení všetkých úloh. Odporúčam aj do budúcna realizovať lyžiarske kurzy ako…
V dňoch 29-31.01.2020 riaditeľka školy vyhlasuje chrípkové prázdniny. Nástup do školy je 04.02.2020 podľa platného rozvrhu. Výpisy klasifikácie za I.polrok sa budú odovzdávať 04.02.2020.

Úsvit 2020

Napísal(a)
Prihlášku a propozície k súťaži Úsvit nájdete na tomto linku - USVIT_TU! 
Prihlášku a propozície k súťaži Toto fakt milujem 2020 nájdete na tomto linku - TFM_TU! 
Pre nízky záujem sa prípravné kurzy v januári neotvárajú. Prihlásených záujemcov sme presunuli na mesiac február. Pre záujemcov o štúdium na našej škole ponúkame prípravné kurzy k talentovým skúškam. Bližšie informácie nájdete na tomto linku: INFO-KURZY Prihlášku na prípravný kurz nájdete v prílohe. 

PF 2020

Napísal(a)
Prajeme Vám krásny a úspešný rok 2020! V prílohe si môžete stiahnuť aj našu novoročnú animáciu. 
Strana 5 z 9