Uplatnenie našich absolventov

Informácia o miere nezamestnanosti absolventov našej školy: LINK

Výsledky dotazníka absolventov školy - LINK