• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

utorok, 30 jún 2020 06:54

Príhovor pani riaditeľky ŠUP k ukončeniu školského roka 2019/2020

Napísal(a) NČ

Kolegyne a kolegovia, milí žiaci,

život je jeden kolotoč, v ktorom sa nám zdá, že sa všetko točí stále dokola. No nie je to tak, pretože každá chvíľa je jedinečná a neopakovateľná. Týka sa to aj života v škole. Každý školský rok sa deje na škole to isté, ale iným spôsobom s iným priebehom. Obzvlášť to platí pre tento školský rok. Začali sme ho klasicky až do chvíle, kedy sa nám to celé obrátilo naruby. Prestali sme sa osobne stretávať a učili sme sa tak, ako nikdy predtým.

Milí kolegovia,

chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je veľmi náročná, vyžaduje  veľa energie, elánu, optimistického pohľadu aj na negatívne veci, prináša sklamania, hnev, prehry, ale tiež radosť, pozitíva a víťazstvá. Obzvlášť tento školský rok bol mimoriadne náročný a verím, že každý z nás spravil všetko preto, aby to, čo sme žiakov mali naučiť, sme aj naučili.

Vážení učitelia, ďakujem vám za vašu prácu, počas celého tohto školského roka a zároveň vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nasledujúceho, nakoľko aj ten budúci bude pre nás jedinečný. Začneme vzdelávať žiakov prvého ročníka v nových umeleckých odboroch skupiny 86.

Preto Vám želám krásne prežitie dovolenkového času v prostredí, v ktorom dokážete najintenzívnejšie oddychovať a s tými, ktorí sú vám najmilší.

 

Milí žiaci,

pre vás sa končí ďalší školský rok a to rok 2019/2020. Pre mnohých bol úspešnejší ako iné školské roky, pre niektorých menej, ale pre všetkých rovnako dnešným dňom definitívne končí.

Vzdelávali ste sa a riešili rôzne úlohy a zadania pod vedením svojich vyučujúcich. Zažili ste aj vzdelávanie, ktoré ste doposiaľ nepoznali. Od 16. marca tohto roka to bola skúška Vašej pracovitosti, zodpovednosti a sebadisciplíny. Mali ste možnosť skúsiť aké to je, keď učiteľ nie je okamžite k dispozícii, aby odpovedal na každú otázku, keď si informácie potrebné k práci musím naštudovať sám, keď nesedím v triede a poradím sa so spolužiakom. Som presvedčená, že po tomto období už viete akú cenu a hodnotu má učiteľ, ktorý mi odovzdáva všetko, čo v ňom je, svoje vedomosti, životné poznatky a skúsenosti.

Touto cestou chcem zablahoželať všetkým vyznamenaným a tiež oceneným žiakom. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorým nestačí prežívať školský rok iba v plnení si základných povinností a chcú od života viac. Ide o žiakov, ktorí sa aktívne zapájali do olympiád, súťaží a kultúrno-spoločenských akcií , ktorí vzorne reprezentovali seba a aj našu školu.

Želám vám veľa pekných slnečných dní, prajem, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, videli veľa pekných miest a vecí, nabrali mnoho inšpirácií do ďalšieho školského roka a života vôbec.

Pekné prázdniny všetkým!

 

                                                                                                                                                                                                                     Ing. Katarína Pindešová, riaditeľka školy