• Propagačné výtvarníctvo

 • Reklamná tvorba

 • Propagačná grafika

 • Grafický a priestorový dizajn

 • Grafický dizajn

štvrtok, 08 október 2020 16:22

Usmernenie pre žiakov ŠUP od 12. do 18. 10. 2020

Napísal(a) NČ

 

 1. V čase od 12. do 18. 10. 2020 bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu v domácom prostredí žiaka.
 2. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu a učitelia vám budú zadávať úlohy a zadania v rámci svojich hodín. Každý žiak je povinný byť v čase svojho rozvrhu prihlásený do EduPage a reagovať na komunikáciu a pokyny zo strany vyučujúceho.
 3. Každý učiteľ s vami bude komunikovať cez EduPage, určí podmienky dištančného vzdelávania, určí si spôsob odovzdávania a hodnotenia úloh. Preto prosím, dodržiavať pokyny a stanovené podmienky svojho učiteľa.
 4. Z dôvodu COVID-19 – každý žiak v čase dištančného vzdelávania:
 • dodržiava podmienky dištančného vzdelávania,
 • dodržiava izoláciu v domácom prostredí,
 • obmedzuje spoločenské kontakty, vyhýba sa cestovaniu, nakupovaniu,
 • denne sleduje vlastné príznaky kompatibilných s COVID-19 (horúčka, kašeľ, únava, problémy s dýchaním, strata čuchu, chuti),
 • pri zhoršení zdravotného stavu telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára a upovedomí triedneho učiteľa, ktorý upovedomí vedenie školy,
 • v prípade pozitívneho testu na COVID – 19 okamžite upovedomíte vedenie školy ŠUP a triedneho učiteľa,
 1. Pre žiakov je zákaz vstupu do školy v čase od 12. do 18. 10. 2020.

 

Ing. Katarína Pindešová

riaditeľka ŠUP